Phone:083-023-4432
LINE: @wheythailand

วิธีการสั่งซื้อ

1. เลือกสินค้าที่ต้องการ


2. ใส่จำนวน

3. เลือกรสชาติ

4.  กด ปุ่ม เพิ่มในตะกร้าสินค้า


5. ระบบจะแจ้ง ว่าเพิ่มสินค้าลงมนตะกร้าแล้ว

6. กดดูสินค้าที่อยู่ในตะกร้า


7. คลิก ไปหน้าตะกร้าสินค้า เพื่อดูรายละเอียด หรือแก้ไขจำนวนสินค้า หรือรายการสินค้าได้ และสามารถใส่ Code ส่วนลด หรือคำนวนค่าใช้จ่ายได้ (หากเลือกข้อ 7. ข้ามไปดูข้อ 9.)

8. คลิก สั่งซื้อและชำระเงิน เพื่อดำเนินการสั่งซื้อและชำระเงิน (หากเลือกข้อ 8. ข้ามไปดู ข้อ 10.)


9. เป็นรายการแสดงสินค้า สามารถลบสินค้าออกโดยกดปุ่ม กากบาท หรือต้องการแก้ไขจำนวนสินค้า ให้ใสตัวเลขลงในช่อง แล้วกดปุ่ม รีเฟรช (ลูกศรกลับไปมา สีฟ้า)

หากต้องการคำนวนค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง เลือก ประมาณการค่าจัดส่งและภาษี

หากต้องการใช้ส่วนลด เลือก ใช้ของขวัญบัตรกำนัลแทนเงินสด(Voucher) แล้วใส่ Code ลงไป กดปุ่ม ใช้บัตรแทนเงินสด(Voucher)

เมื่อแล้วเสร็จ ให้กดปุ่ม "สั่งซื้อและชำระเงิน"


ขั้นตอนการชำระเงิน


10. (ขั้นตอนที่ 1) ตัวเลือกการสั่งซื้อ

สามารถเลือกได้ว่าจะสมัครเป็นสมาชิกหรือไม่ หรือหากเป็นสมาชิกอยู่แล้ว ก็สามารถ ลงชื่อเข้าใช้งานได้


11. (ขั้นตอนที่ 2) ที่อยู่แจ้งชำระเงิน

ให้กรอกชื่อ ที่อยู่ เบอรโทรติดต่อ และรายละเอียดด้านล่างให้ครบถ้วน เพื่อข้อมูลในการออกใบเสร็จได้ถูกต้อง และ หากที่อยู่แจ้งชำระเงิน กับที่อยู่ในการจัดส่งเป็นที่อยู่เดียวกัน ให้ติ๊กเครื่องหมายถูก หน้า ที่อยู่ในการจัดส่งและที่อยู่ชำระเงินเป็นที่เดียวกัน (หากคลิกแล้ว ให้ข้ามไปข้อ 13.)


12. (ขั้นตอนที่ 3) ที่อยู่สำหรับจัดส่ง

ในกรณีที่อยู่สำหรับจัดส่งไม่ใช่ที่อยู่เดียวกับที่อยู่ในการชำระเงิน ให้กรอกที่อยู่ในการจัดส่งด้านล่าง


13. (ขั้นตอนที่ 4) วิธีการจัดส่ง

    ให้เลือก ฟรีค่าจัดส่ง


14. (ขั้นตอนที่ 5) วิธีการชำระเงิน

    เลือกวิธีการชำระเงิน และรายละเอียดเพิ่มเติมหากลูกค้าต้องการแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมให้กับทางร้านทราบ


15. (ขั้นตอนที่ 6) ยืนยันการสั่งซื้อ

    ระบบจะทำการยืนยันการสั่งซื้อ และวิธีการชำระเงินให้ทราบ หากเรียบร้อยให้กด "ยืนยันการสั่งซื้อ"


16. เมื่อกดปุ่มยืนยันเสร็จแล้วระบบจะแจ้ง ได้รับการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว

    โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบรายการสินค้า และวิธีการชำระเงิน ได้ใน Email ที่ได้ให้ไว้กับทางเรา

    เมื่อลูกค้าชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งการชำระเงินพร้อมหลักฐาน มาที่ http://www.wheythailand.com/index.php?route=information/payment

    เจ้าหน้าจะดำเนินการตรวจสอบและตอบกลับ Email อีกครั้ง รอรับสินค้าได้เลย